Pētījumi

PSRS okupācijas radītie zaudējumi no 1939. – 1991. gadam

  • Dokumenti
  • Informatīvie ziņojumi
  • Pētījumi

Demogrāfiskie procesi
PSRS okupācijas laikā

Finanšu aprite okupācijas
laikā Latvijas PSR

Militārie izdevumi okupācijas
laikā Latvijas PSR

Latvijas attīstība pirms PSRS okupācijas

Avots: Jānis Kalniņš. Latvijas attīstība makroekonomiskajā līmenī 1935.-1940.g. un lata devalvācijas ietekme uz to (2007.g. Rīga, nepublicēts pētījums)

Latvijas budžeta sadalījums PSRS okupācijas gados

Avots: Latvijas PSR budžeta izdevumu struktūras padziļināta izpēte par 1946. – 1990. gadu, kopējas un atšķirīgās tendences Latvijas PSR un PSRS budžeta izdevumu struktūrā Latvijā (1946. – 1960.)

Valodas upē. Veltījumkrājums profesores Inas Druvietes 65 gadu jubilejā

No https://www.livonian.lv/publikacijas/valodas-upe-veltijumkrajums-profesores-inas-druvietes-65-gadu-jubileja/

Valodas upē. Veltījumkrājums profesores Inas Druvietes 65 gadu jubilejā. Red. G. Kļava, K. Rozenvalde. Rīga: LU Lībiešu institūts. 2023.

Profesores Inas Druvietes ieguldījumam mūsdienu latviešu valodniecības pilnveidē, modernas lingvistiskās domas attīstīšanā un sabiedrības zināšanu pieaugumā Latvijā un latviešu valodas stāsta izstāstīšanā pasaulē ir grūti atrast līdzinieku. Viņas darbs – zinātniskais, populārzinātniskais, pedagoģiskais, administratīvais un sabiedriskais – ir ietekmējis ikvienu ar un caur valodu saistītu jomu. Profesores padarītā lielums ir katras vienības (visos aspektos) un ikviena dalībnieka nozīmes apzināšanās šajā sarežģītajā mehānismā, kas ir valodas dzīvotspējas pamatā. Inas Druvietes profesionalitātes pieskāriena skarto loks ir neaptverams, tieši tāpēc šajā krājumā ir iezīmēti daži aspekti, kuros viņas devums ir nozīmīgs procesu virzītājs, mainītājs un veicinātājs. To starpā arī profesores paveiktā loma Baltijas valstu valodas politikas speciālistu sadarbībā un kopīgo mērķu sasniegšanā, zināšanu par latviešu valodu un tās situāciju popularizēšanā Eiropā un pasaulē, latviešu valodas pētniecības un zinātnes jomas reģionālo centru atbalstā, arī t. s. populārzinātniskajā darbā, kas ir jo sarežģīts uzdevums zinātniekam, un beigu beigās, šķiet, vissvarīgākajā no visiem – jaunās pētnieku paaudzes izglītošanā. Ina Druviete ir Skolotājs, kas aicina domāt, meklēt, analizēt, arī kļūdīties pašiem, vienvārdsakot – augt.

Krājums pieejams šeit.